PARTNERS PS21

Vi hade inte kunnat genomföra PS21 utan våra fantastiska partners. Därför är vi otroligt tacksamma över att de står bakom oss i processen. GULDPARTNERS

Sveriges psykologförbund

Psykologstudenter, Psykologer, samt disputerade i psykologi och pedagogik är varmt välkomna att gå med i Sveriges Psykologförbund.


Sveriges Psykologförbund är en facklig yrkesorganisation som erbjuder kvalificerad yrkesrådgivning samt stöd och vägledning genom såväl studietiden som karriären. Våra medlemsförmåner öppnar inte bara upp stora utvecklingsmöjligheter i karriären, vi ger dig också den trygghet du behöver i svårare tider. Hos oss får du en inkomstförsäkring som ger en extra inkomst utöver A-kassan, samt möjligheter att teckna en rad andra förmånliga försäkringar och lån.


Vidare hjälper vi dig att bredda ditt kontaktnätverk och kompetens med ett stort utbud av spännande seminarier, mötesplatser, föreläsningar, samt kompetensutvecklande kurser. Psykologförbundets fokus ligger på att stärka dig och din utveckling i rollen som psykolog, oavsett om du är studerande, verkande psykolog, chef, egenföretagare, eller mellan jobb. Genom ditt medlemskap bidrar du till vårt fortsatta arbete.

SilverPARTNERS

Region blekinge

Region Blekinge jobbar utefter värdegrunden ”engagemang, samarbete, och kvalitet” med visioner att bli den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och hälsa. Kombinationen mellan stadskänslan och närheten till havet, skärgården, och skogen ger dig det bästa av två världar. Perfekt för dig som vill påbörja ditt arbetsliv som psykolog!

I PTP-tjänsten ingår bland annat studiebesök och föreläsningar, reflektionsträffar i PTP-gruppen, utvärderingsträffar med studierektorn, samt en flexibel PTP-programtid.

Västra götalandsregionen

 Västra Götalandsregionen är till för människorna som lever här – för tillgången till hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och hållbar utveckling.

Det är ett stort och viktigt uppdrag. För att klara det behöver vi medarbetare som brinner för sitt yrke och vill vara en del av något större. Vi är Sveriges största arbetsgivare med ungefär 55 000 medarbetare. Här finns hundratals yrken och arbetsplatser med möjlighet att utvecklas, göra karriär och byta jobb. Utan att byta arbetsgivare. Hos oss hittar du även Sveriges största PTP-program som självklart är kvalitetssäkrat och hjälper dig att utveckla en professionell identitet genom bland annat handledning, PTP-dagar, och möjligheter att tillämpa de kunskaper som psykologutbildningen givit. Regionen har även ett kompetensråd för psykologer samt en utbildningsenhet för psykologer som arbetar med att skapa likvärdiga förutsättningar för en långsiktig, jämn, och högkvalitativ psykologverksamhet i länet


Oavsett roll är du med och gör skillnad varje dag. Hos oss kan du få både möjligheter och trygghet. För vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra.
Kom till vår monter och prata om din framtid!

Pearson Clinical

Med innovativa, gediget underbyggda, och utprövade psykologiska tester och metoder är Pearson marknadsledande i Skandinavien. Vi utvecklar och publicerar Skandinaviska versioner av de internationellt mest kända och använda psykologiska testerna. Vidare erbjuder vi arbetsminnesträning via programmet Cogmed.

Våra kunder är bland annat psykologer, logopeder, specialpedagoger, lärare och andra professionella yrkesgrupper.

Region dalarna

Med visionen att skapa en god hälsa genom trygghet, kvalitet, och hållbar utveckling nära invånarna sätter vi Region Dalarna på kartan. Med tanke på att en femtedel av alla löntagare inom vård och omsorg bor i Dalarna är det föga förvånande att du också finner Sveriges största arbetsplats – Falu lasarett – här.

Som PTP-psykolog hos oss kan du jobba inom psykiatri och primärvård, och du får självklart en bred erfarenhet av psykologyrket samt möjligheter till specialisering. Programmet är kvalitetssäkrat med bland annat möjligheter till en stark gemenskap med andra PTP-psykologer då ni följs åt under året, men även friskvårdsbidrag och träningsförmåner.

Kriminalvården

Kriminalvården är en statlig myndighet med ansvar för häkten, fängelser och frivård. Vi arbetar för att göra samhället säkrare, tryggare och att minska återfall i brott. Behandlingsprogrammen inom kriminalvården är vetenskapligt beprövade och oftast baserade i kognitiv beteendeterapi då forskning har visat att denna metod är mest framgångsrik i behandlingsarbete som fokuserar på kriminellt beteende. Våra psykologer jobbar självständigt med varierande arbetsuppgifter i ett nära samarbete med övriga medarbetare.

Region Gävleborg

Region Gävleborg är en trevlig miljö att bo i med goda förbindelser samt fina utsikter till en spännande framtida karriär. Här kan du göra din PTP-tjänstgöring inom vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, barn- och familjehälsan, specialmedicin (inom områdena smärta och hjärnskador), eller på hälsocentralerna.

Här kan du göra din PTP-tjänstgöring inom vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, barn- och familjehälsan, specialmedicin (inom områdena smärta och hjärnskador), eller på hälsocentralerna.

Natur & Kultur

Natur & Kultur erbjuder litteratur för studerande vid universitet och högskola, yrkesverksamma inom människovårdande yrken och allmänheten – alltid forskningsbaserad oavsett målgrupp. Anmäl dig till nyhetsbrevet psykologi för profession och allmänhet på nok.se/nyhetsbrev/akademisk. Följ oss också på sociala medier, Natur & Kultur Psykologi eller @nokpsykologi, och ta del av psykologiwebben.se för kompetensutveckling och inspiration. Förlaget är klimatneutralt. Natur & Kultur är  en affärsdrivande stiftelse vars mål är att inspirera till utbildning och bildning och därigenom verka för tolerans, humanism och en fördjupad demokrati. Stiftelsen finansierar en rad priser, stipendier och stöd till organisationer som verkar i samma anda.

Kry

KRY gör det möjligt att träffa en legitimerad psykolog inom bara några timmar – oavsett var du befinner dig och tid på dygnet.

Med Kry får hela familjen smidig, god och nära vård. Våra legitimerade läkare, psykologer och sjuksköterskor hjälper dig i appen dygnet runt, och på våra vårdcentraler runt om i landet.


PSIFOS

PSIFOS är Sveriges nationella förening för ”psykologer i förskola och skola” inom Sveriges Psykologförbund. Vi arbetar med att utveckla psykologens roll samt organisatoriska förutsättningar inom dessa områden. Vidare verkar vi bland annat för ett nationellt och internationellt kunskaps- och erfarenhetsutbyte, sprider kunskap om barns utveckling och lärande, samt stimulerar utvecklingen av arbetsmodeller. Du kan exempelvis läsa PSIFOS kvalitetsmodell på vår hemsida.

Vill du stärka sin roll som skol-/förskolepsykolog ytterligare? Då kan kan du läsa mer om oss på vår hemsida!

Region Sörmland

Sörmland präglas av gods och gårdar och vacker natur med både små insjöar och djupa havsvikar. Här är det nära till både storstad och levande landsbygd. Region Sörmland vill vara den öppna regionen som strävar mot jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region. Här kan du få en riktigt bra start på ditt arbetsliv!

Vårt ambitiösa PTP-program erbjuder dig ett år med fokus på delaktighet, gemenskap och utveckling hos en av Sörmlands största arbetsgivare.

Förutom utbildningsdagarna är vi måna om en god struktur för stödet till PTP-psykologer, handledare och chefer i regionen. Utvärderingar efter varje PTP-dag och i slutet av PTP-året i regionen visar att PTP-psykologerna är mycket nöjda, både med PTP-programmets aktiviteter såsom exempelvis vår utredningsutbildning och med gemenskapen bland PTP-kollegorna. Ca 25 PTP-psykologer finns kontinuerligt i vårt PTP-program, vilket ger dig ovärderligt utbyte med andra PTP-kollegor.

Bronspartners

Region västmanland

Region Västmanland är Sveriges ledande exportlän och har således ett dynamiskt näringsliv med hög kompetens.

På PTP-programmet i Västmanland kan du jobba inom både individinriktat och övrigt psykologarbete, där du bland annat får använda 25% av tjänstgöringen till handledning/utveckling samt tillgång till ett schemalagt utbildningsprogram.

psykoterapistiftelsen

PsykoterapiStiftelsen verkar för att öka kunskapen om psykoterapin, så att behandlingsformen i större utsträckning kan användas för dem har har nytta av den och därigenom främja psykisk hälsa hos barn, ungdomar, vuxna, och åldringar.

Stiftelsen håller i informationsmöten, konferenser, erbjuder resestipendier, och håller om möjligt en psykoterapimässa vartannat år.

Region Kronoberg

I Kronoberg kan du leva i en trygg småstad, på landsbygden eller i en modern stadsmiljö; här finns alla möjligheter!

I Region Kronobergs PTP-program anställs flera PTP-psykologer samtidigt, vilket gör det möjligt att följas åt under utbildningsåret. Vi har ett noggrant utarbetat och sammanhållet program.

Åland living

Mitt i Norden hittar du Åland, världens vackraste skärgård som har mängder orörd natur och närhet till allt, så att du också får mer tid till livet! Njut av ö-livet, det härliga havsklimatet, rosa solnedgångar över vattnet, och den unika Finlandssvenska kulturen.

Region Jönköpings län

Vi tror att det som får människor att söka sig till Jönköpings län är vår trevliga miljö, goda möjligheter till utbildning och utveckling, bra kommunikationer, och rika kulturliv!

Sedan år 2000 har vi erbjudit ett gediget PTP-program med kunniga föreläsare och kontinuerliga träffar med andra PTP-psykologer.

Emotivum AB

Emotivum AB, grundad av Maria Carola Bure, är en psykoterapimottaging i Stockholm där vi arbetar utifrån några gemensamma utgångspunkter såsom bland annat anknytningsperspektiv, relationella perspektiv, och sexualitet.

Region skåne

Region Skåne skapar genom omtanke och gränslösa samarbeten de bästa förutsättningarna för ett hälsosamt liv, där målet är att alla som bor här ska må bra och känna framtidstro.

Som PTP-psykolog i Skåne får du med hjälp av en handledare som följer dig hela året en individanpassad PTP-tjänstgöring av hög kvalitet.

Borås stad

Borås är en levande stad som idag har blivit ett centrum för textil design, utveckling, och handel. Här kan du bo centralt men ändå ha naturen nära då staden ligger inbäddad i parker och grönområden, och med skogar, sjöar, och friluftsområden runt knuten. Läs gärna mer om oss på vår hemsida

MÄSSplats

Sveriges Neuropsykologers förening

SNPF är en yrkesförening inom Sveriges Psykologförbund som riktar sig till psykologer som arbetar med eller intresserar sig för neuropsykologi, men även andra yrkeskategorier är välkomna som stödmedlemmar!

Nätverket för psykedelisk vetenskap

Nätverket för psykedelisk vetenskap (NPV) är en ideell förening baserad i Stockholm som verkar för att främja ett vetenskapligt utforskande av psykedeliska substanser.

Hogrefe Psykologiförlaget ab

Hogrefe Psykologiförlaget producerar, utvecklar, och anpassar vetenskapligt grundade psykologiska test och metoder som vidare brukas av kunder inom olika verksamheter.

Region Gotland

Gotland är ett starkt varumärke som lockar turister, företagare, och privatpersoner. Utöver att det är en vacker och unik plats att bo på kan du även söka PTP hos oss via våra jobbannonser, så håll utkik!

Beteendeterapeutiska föreningen

Föreningens ändamål är att sprida information om KBT, inlärningsteori och beteendeterapi. Detta görs genom att främja forskning, utbildning och behandling som baseras på KBT och beteendeterapi.

Nationell förening för psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård

Föreningen arbetar med hälsofrämjande, förebyggande  och behandlande insatser i ett tidigt skede. Verksamheten riktar sig till blivande föräldrar och familjer med barn i förskoleåldrarna.